Bảng Giá Làm Con Dấu

    In Giang Sơn hân hạnh cung cấp các loại con dấu:
    – Dấu tên, chức danh, số điện thoại, chữ ký, đã thanh toán, đã kiểm tra, bán hàng qua điện thoại, ngày tháng năm, dấu số nhảy, logo tròn cho shop, cửa hàng…

    – In Giang Sơn chỉ làm loại dấu Shiny Đài Loan tốt nhất, cho chi tiết sắc nét, màu mực đều

    Category: