Bảng Giá In Folder

    – Kích thước sp: ( 22 x 31 ) cm, tay gấp 7 cm.
    – Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, cán màng mờ 2 mặt, bế thành phẩm
    – Định lượng giấy: Bristol 300 gsm, Couche 300 gsm
    – Thời gian: 3-5 ngày

    Category: